§ 1

Właścicielem sklepu internetowego www.welcomeindia.pl jest Hindia Sp. z oo z siedzibą w Krakowie Ul. Południowy zachód. Filipa 3 31-150. Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Regulamin określa zasady transakcji w sklepie www.welcomeindia.pl

§ 2

www.welcomeindia.pl jest sklepem internetowym, za pośrednictwem którego użytkownicy mogą dokonać zakupu oferowanych tam produktów.

§ 3

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem welcomeindia.pl wymaga akceptacji plików cookies przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Strona działa na odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome lub innej zaktualizowanej do najnowszej wersji i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 4

 1. Aby złożyć zamówienie należy zarejestrować się na stronie sklepu i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać:
  • adres e-mail (e-mail) i hasło do logowania;
  • potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatności .
  • imię i nazwisko oraz adres klienta;
  • adres do wysyłki oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru przesyłki, jeżeli są inne niż dane Klienta (podanie imienia i nazwiska innej osoby w danych do wysyłki jest równoznaczne z upoważnieniem tej osoby przez Klienta do odbioru przesyłki);
  • dane do faktury (w przypadku chęci otrzymania przez Kupującego faktury);
  • Numer telefonu.
 3. Zamówienie składa się poprzez wybranie produktów, wybranie numeru i kliknięcie napisu "kupuję". Po zatwierdzeniu wyboru Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę wyboru formy płatności oraz sposobu odbioru zamówienia.
 4. Zamówienie można odebrać osobiście w siedzibie www.welcomeindia.pl bez dodatkowych opłat.
 5. Zamówienie może być również dostarczone pod adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostaw. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 5

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny za Towar:
  • przelewem bankowym na numer konta bankowego:
  • Płatność elektroniczna,
  • przy odbiorze Towaru.

§ 6

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Zamówiony towar dostarczamy pocztą lub kurierem. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w trakcie składania Zamówienia.
 3. Termin dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty za Zamówienie lub zawarcia Umowy Sprzedaży z płatnością za pobraniem.

§ 7

 1. Jeżeli okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiający ma prawo do wymiany towaru na zamówiony lub nowy.
 2. Zamówiony towar odsyłany jest na konto welcomeindia.pl , które pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Zamawiającemu przesyłany jest nowy egzemplarz zgodny z zamówieniem.
 4. W przypadku braku Zamówionego i wadliwego towaru welcomeindia.pl informuje o tym fakcie Zamawiającego drogą mailową lub telefoniczną. Według wyboru Zamawiającego - zwrot należności na jego konto bankowe lub wysłanie innego produktu w tej samej cenie, wybranego przez Zamawiającego. Koszty wysyłki ponosi www.welcomeindia.pl .
 5. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

Sztuka. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 sek. 2 i art. 35.

Sztuka. 28. Termin do odstąpienia od umowy biegnie od:

1) dla umowy, w której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc obowiązanym do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej przedmiot;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Sztuka. Art. 29. 1. Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. Art. 27. 2. Jeżeli konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od poinformowania konsumenta o tym prawie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i wyjaśnimy wszelkie wątpliwości.

Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów:

e-mail: info@welcomeindia.pl telefon: 731 316 999 sklep www.welcomeindia Ul. Sw Filipa 3 31-150 Kraków Pracujemy od poniedziałku do soboty od 11.00 do 19.00